Avís Legal

CONDICIONS I ÚS DEL SISTEMA

Condicions generals del lloc web

  1. Informació general

Vall Parc SA, amb CIF núm. A08470908 i domicili a la Carretera de l’Arrabassada 97 de Barcelona 08035 es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Adreça electrònica: esports@vallparc.com

  1. Objecte

L’objecte d’aquestes condicions generals és regular l’accés i l’ús que poden fer els usuaris del lloc web corporatiu de Vall, que actualment es troba a la URL vallparc.com i subdominis sense perjudici que certs serveis o continguts dins del web corporatiu se sotmetin a les seves pròpies condicions.

L’accés i l’ús del web corporatiu suposa l’acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en cada moment i la submissió a aquestes condicions.

Vall Parc es reserva la facultat de modicar o actualitzar quan ho estimi oportú, i sense necessitat de cap preavís, els continguts, serveis i, en general, qualsevol element que integri el disseny i la conguració del web corporatiu. Instem els usuaris a llegir detingudament aquestes condicions generals cada cop que es vulgui accedir al web corporatiu i/o fer-ne ús, ja que pot sofrir modicacions.

  1. Accés i ús del web

L’accés i l’ús del web corporatiu té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts a través del web corporatiu només es pot fer amb el registre previ de l’usuari.

Vall Parc es reserva el dret, en qualsevol moment i sense avís previ, a interrompre l’accés al web corporatiu per raons de seguretat, manteniment o per qualsevol altra causa, així com a denegar o retirar a qualsevol usuari l’accés als continguts del web corporatiu i/o als serveis que s’hi inclouen.

En el cas del registre d’usuaris a través d’identicadors i contrasenyes, tant l’identicador com la contrasenya pertanyen exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identicador com la contrasenya en la més estricta i absoluta condencialitat, i haurà d’assumir, per tant, tots els danys o conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.

Els usuaris queden obligats a no fer un mal ús del web corporatiu ni a desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a aquestes condicions generals. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts del web corporatiu, excepte en els casos en què s’hagin posat mitjans o procediments a la seva disposició per obtenir-los.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

La propietat intel·lectual dels continguts del web corporatiu, a títol enunciatiu però no limitatiu, la informació, dades, textos, fotograes, gràcs, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programaris, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són propietat exclusiva de Vall Parc o, si escau, de tercers, per la qual cosa l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquests continguts, la transformació, la seva comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma d’explotació, llevat que es disposi del consentiment exprés i per escrit per part de Vall Parc o del titular dels drets corresponents.

Tots els senyals distintius, com ara marques, noms comercials o signes distintius que apareixen al web corporatiu estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de Vall Parc o de tercers, per la qual cosa els usuaris no poden fer-ne cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, llevat que tinguin el consentiment previ i per escrit del titular d’aquests senyals.

  1. Funcionament del web corporatiu

Vall Parc pot fer les modicacions que estimi convenients al web corporatiu, i hi pot incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, si escau, suprimir-los. Vall Parc pot modicar el web corporatiu quan ho consideri oportú i pot bloquejar l’accés a tots els usuaris o a una part d’aquests per dur a terme les modicacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. Vall Parc no serà responsable en cap cas del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una conguració defectuosa dels equips de l’usuari o a la seva capacitat insucient per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

Vall Parc es compromet a fer tots els esforços possibles per mantenir actualitzada la informació i els continguts que introdueixi al web corporatiu, si bé l’usuari sap que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos al web corporatiu que, en aquest cas, Vall Parc solucionarà tan aviat com sigui possible un cop en tingui coneixement.

  1. Ètica i responsabilitat derivada de l’ús per part de l’usuari d’internet i del web corporatiu

L’usuari es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts al web corporatiu exclusivament per a les seves necessitats i a no fer directament ni indirectament una explotació comercial o professional dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del web corporatiu, excepte en el cas que hagi obtingut el consentiment exprés de Vall Parc. L’usuari queda obligat a no utilitzar les facilitats i capacitats del web corporatiu per fer o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

Vall Parc no serà en cap cas responsable de l’ús del web corporatiu que faci l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Vall Parc o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit o atempti contra la moralitat, i deixarà en tot cas a Vall Parc indemne davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència de l’ús esmentat. L’usuari s’abstindrà de dur a

terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de Vall Parc, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, miniaplicacions (applets) o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modicar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb nalitats comercials o publicitàries, així com desenvolupar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

  1. Enllaços

El web corporatiu pot contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents de Vall Parc. En aquests casos, Vall Parc actua com a prestador de serveis d’intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs webs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d’aquests llocs web i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Si algú vol establir un enllaç amb destí al web corporatiu, cal que obtingui l’autorització prèvia i per escrit de Vall Parc. No s’autoritzaran en cap cas enllaços a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran adreçar l’usuari a la pàgina principal del web corporatiu, i queda prohibit l’anomenat deep linking o enllaç profund, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines del lloc web sense haver-hi d’accedir a través de la pàgina d’entrada (homepage).

  1. Responsabilitat

L’usuari haurà de respondre dels danys i perjudicis que Vall Parc pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les condicions i obligacions establertes en aquest avís legal o en les condicions particulars d’aplicació en cada cas.

La informació continguda al web corporatiu pot no ser correcta, tot i els esforços que es fan perquè sigui correcta en tot moment, i no es pot garantir l’absència de virus. Per aquest motiu, Vall Parc no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar derivats dels errors continguts al web corporatiu ni dels continguts, funcionament o exactitud dels enllaços a altres llocs web.

  1. Legislació aplicable i tribunals competents

Aquestes condicions generals i la resta de condicions establertes al web corporatiu queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol con-icte derivat de l’accés al web corporatiu, l’usuari i Vall Parc acorden que se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

OPINIONS

Opinions reals de clients sobre el nostre Club

Vall Parc: Club de Tenis en Barcelona
4.2
Based on 425 reviews
powered by Google
Gemma Martin Avila
Gemma Martin Avila
11:55 14 Feb 20
Espectacular club deportivo en plena de la montaña. Espectaculares vistas de Barcelona . Las pistas, están bastante... bien cuidadas, vestuarios limpios y muy nuevos.Los niños van muy contentos a sus clases de tenis. Los niños encantados con sus profesores.Més
Rafael Antonio Carrillo Palacio
Rafael Antonio Carrillo Palacio
20:04 08 Jan 20
Sitio ideal para disfrutar del entorno haciendo deporte, unas vistas preciosas de Barcelona. Gimnasio con variedad de... máquinas y actividades dirigidas diarias con personal muy amable. Unos vestuarios renovados y con zona spa. Muy recomendable.Més
Mjot Villena
Mjot Villena
17:59 02 Jan 20
Un lugar perfecto para desconectar haciendo deporte al aire libre, con unas instalaciones renovadas y unas vistas... inmejorables de Barcelona. Las colonias infantiles son geniales para que los niños hagan deporte durante sus vacaciones. Un club de tenis recomendable 100%.Més
Ines Reverter
Ines Reverter
19:30 15 Dec 19
Club Deportivo con vistas inmejorables, gran variedad de actividades con Buenos técnicos. Piscina muy amplia para... disfrutar en verano. Un sitio de referencia en tenis, muy recomendado para niños.Més
Jose R
Jose R
09:35 12 Dec 19
Espectacular área deportiva en medio de la montaña, con pistas a diferentes niveles que hacen que el club tenga un... atractivo especial. Las vistas de Barcelona son muy chulas, las pistas están bastante bien cuidadas, el ambiente es muy familiar... No es la primera vez que vengo, ni creo que será la última. Y eso que no soy de Barcelona.El Club está muy bien cuidado y la atención del personal es muy cercano. Lástima que no te dejen usar los vestuarios si no eres socio o si no vas acompañado de uno en cuyo caso hacen la vista gorda.Més
Mostra els comentaris